Požiarne uzávery

Kontrola požiarnych uzáverov sa vykonáva podľa vyhlášky MV SR  478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

Požiarnym uzáverom sa rozumie:


1. požiarne dvere
2. požiarne okno
3. požiarna klapka
4. dopravníkový uzáver
5. oddeľujúca konštrukcia

Na požiarnom uzávere sa vykonáva kontrola :

-       vizuálnou prehliadkou

-       skúškou funkčnosti

 

Kontrolu a údržbu vykonáva iba osoba, ktorá má na túto činnosť oprávnenie.

Dátum: 9.11.2014