KONTAKTY

Miroslav Štefčík STEMI

sídlo:

Koniarovce 74, 956 13 Koniarovce

kancelária:

Staničná 1570/2, 949 01 Nitra

mobil servis: +421 905 216 263

mobil predaj: +421 908 545 401

e-mail: stemi@wircom.sk, stemi@stemi.sk